Tel: 06 - 813 601 65

Veiligheid

Nederland hoort tot de verkeersveiligste landen van Europa. Sinds de jaren ’70 is het aantal verkeersdoden sterk afgenomen. De overheid wil het aantal verkeersdoden verder terugdringen tot maximaal 500 in 2020. Bijvoorbeeld door een hardere aanpak van overtreders en begeleid rijden voor jongeren van 17 jaar. In 2011 steeg het aantal verkeersdoden voor het eerst ten opzichte van een voorafgaand jaar.

Verkeersveiligheid tot 2020

In 2020 wil de overheid het aantal verkeersdoden hebben teruggebracht naar maximaal 500 en het aantal ernstig gewonden naar 10.600. De afgelopen jaren is het aantal verkeersdoden sterk afgenomen, maar in 2011 steeg het aantal verkeersdoden ten opzichte van 2010 met 3,3%. In 2011 vielen 661 verkeersdoden. Vooral onder 65-plussers vielen meer verkeersdoden.

Rijbewijs?
Kom veilig leren rijden met Verkeersschool Rijtactiek!